Mienie gminy w 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka przygotowana na podstawie Zarządzenia Nr 6/2016 Wójta Gminy Rudka z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2015 rok.

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka

1. Stan mienia komunalnego:

-       grunty: 24,0075 ha, szacunkowa wartość 695 043,81 zł

Razem: 695 043,81 zł.

-       budynki wg wartości ewidencyjnej 4 099 698,29,29 zł.

-       budowle wg wartości ewidencyjnej 14 869 657,89zł

-       środki transportowe wg wartości ewidencyjnej 1 584 149,03 zł

-       maszyny wg wartości ewidencyjnej 90 290,34 zł.

-       komputery wg wartości ewidencyjnej 269 050,41 zł.

-       wyposażenie wg wartości ewidencyjnej 45 256,29 zł.

Razem: 20 958 102,25 zł.

2. Dochody uzyskane z mienia komunalnego:

-       użytkowanie wieczyste - 159,65 zł.

-       czynsz dzierżawny obwodów łowieckich - 2 028,83 zł.

-       czynsz za lokale i działki - 65 634,50 zł.

-       wpływy z usług dostarczania wody i oczyszczania ścieków - 279 906,12 zł.

-       wpływy z usług sprzętem transportowym - 72 093,23 zł.

-       wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 92 507,55 zł.

Razem: 512 329,88 zł.

 

II. Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rudka

 

Grunty

Stan na 15.11.2014

Stan na 31.12.2014

Stan na 31.12.2014

Zmiany

Stan na 31.12.2015

Stan na 2016

ilość ha

wartość

ilość ha

wartość

ilość ha

wartość

ilość ha

wartość

ilość ha

wartość

ilość ha

wartość

Rolne

17,7572

658136

17,7572

658136

18,3772

661396

2,545

4785

15,8322

656611

15,8322

656611

Wieczyste użytkowanie

2,2513

42360

2,2513

42360

2,2513

42360

2,0912

35985

0,1601

6375

0,1601

6375

Budowlane

3,8010

33138

3,8010

33138

3,4622

29058

0,25

5015

3,2122

24043

3,2122

24043

Inne

7,8130

22666

7,8130

22666

7,5330

23486

2,73

15471

4,8030

8015

4,8030

8015

RAZEM

31,6225

756300

31,6225

756300

31,6237

756300

7,6162

61256

24,0075

695044

24,0075

695044

W 2015 roku sprzedano grunty : rolne o powierzchni 2,545 ha o wartości księgowej 4785 zł, wieczyste użytkowanie o powierzchni 2,0912 ha o wartości księgowej 35985 zł, budowlane o powierzchni 0,25 ha o wartości księgowej 5015 zł, inne o powierzchni 2,73 ha o wartości księgowej 15 471 zł. 

III. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2015 i 2016

Jednostki

Stan na 15.11.2014

Stan na 31.12.2014

Stan na 01.01 2015

Zmiany

Stan na 31.12.2015

Stan na 2016

z praw.włas.

bez p.w.

z praw.włas.

bez p.w.

z praw.włas.

bez p.w.

z praw.włas.

bez p.w.

z praw.włas.

bez p.w.

z praw.włas.

bez p.w.

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

Urząd Gminy

17881691

0

18120974

0

18120974

0

1316420

0

19437394

0

19437394

0

Budynki

2513568

0

2752851

0

2752851

0

19500

0

2772351

0

2772351

0

Budowle

13455327

0

13455327

0

13455327

0

1266387

0

14721714

0

14721713

0

Samochody

1584149

0

1584149

0

1584149

0

0

0

1584149

0

1584149

0

Maszyny

90290

0

90290

0

90290

0

0

0

90290

0

90290

0

Komputery

212641

0

212641

0

212641

0

30533

0

243174

0

243174

0

Wyposażenie

25716

0

25716

0

25716

0

0

0

25716

0

25716

0

Zespół Szkół

1497842

0

1497842

0

1497842

0

0

0

1497842

0

1497842

0

SP Rudka

1449063

0

1449063

0

1449063

0

0

0

1449063

0

1449063

0

Budynki

1279168

0

1279168

0

1279168

0

0

0

1279168

0

1279168

0

Budowle

147345

0

147345

0

147345

0

0

0

147345

0

147345

0

komputery

3010

0

3010

0

3010

 

0

 

3010

 

3010

0

Wyposażenie

19540

0

19540

0

19540

0

0

0

19540

0

19540

0

Filia SP Niemyje

48779

0

48779

0

48779

0

0

0

48779

0

48779

0

Budynki

48179

0

48179

0

48179

0

0

0

48179

0

48179

0

Budowle

600

0

600

0

600

0

0

0

600

0

600

0

GOPS Rudka

11271

0

11271

0

11271

0

6195

0

17466

0

17466

0

komputery

11271

0

11271

0

11271

0

6195

0

17466

0

17466

0

GBP w Rudce

5400

0

5400

0

5400

0

0

0

5400

0

5400

0

komputery

5400

0

5400

0

5400

0

0

0

5400

0

5400

0

RAZEM

19396204

0

19635487

0

19635487

0

1322615

0

20958102

0

20958102

0

 

W 2015 r.: zwiększono wartość budynku hydroforni o kwotę 19 500 zł, wyksięgowano zlikwidowany komputer z USC na kwotę 79455,22 zł, w związku z realizacją projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 109988,77 zł, zakończono realizację projektu Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej o wartości 1 105851,83 zł, zwiększono wartość budowli: ul. Młynowa i Sportowa o kwotę 4717 zł, ul. Łąkowa i Cegielniana o kwotę 7 380 zł, rozbudowa kanalizacji w miejscowości Rudka i Olendy o kwotę 148 437,40 zł. Na realizację zadania "Karta dużej rodziny" GOPS otrzymał nieodpłatnie komputer o wartości 4234,89 zł oraz zakupił komputer o wartości 1960 zł.

IV. Dochody uzyskane z mienia komunalnego

ŹRÓDŁO DOCHODOW

Dział

Rozdział

§

2014

2015

1.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

700

70005

0470

1278,33

159,65

2.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa kół łowieckich

020

02001

0750

2110,27

2 028,83

3.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

700

70005

0750

65273,46

65634,50

 

Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Orange Polska S.A.

 

 

 

6484,95

6528,60

Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla T-Mobile Polska S.A.

 

 

 

11446,27

12486,84

Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz czynsz za wynajem mieszkań

 

 

 

31106,24

30383,06

Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla POLKOMTEL

 

 

 

16236,00

16236,00

4.

Wpływy z usług - dostarczania wody i oczyszczania ścieków

O10

01010

0830

236593,48

279906,12

5.

Wpływy z usług- sprzętem transportowym będącym własnością Urzędu Gminy Rudka

600

60095

0830

63605,05

72093,23

6.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

O10

01095

0770

21160,00

92507,55

7.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

750

75023

0870

16384,50

0,00

 

Razem:

 

 

 

406 405,09

512 329,88

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2016-04-06

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2016-04-06

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2016-04-06