Mienie gminy w 2014 r.

 

Mienie Gminy Rudka - stan na 31.12.2014 r. wg danych zawartych w Zarządzeniu Nr 10/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2014 r.

 

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka

1. Stan mienia komunalnego:

 • grunty: 31,6225 ha, szacunkowa wartość 756 299,81 zł

Razem: 756 299,81 zł.

 • budynki wg wartości ewidencyjnej 4 080 198,29 zł.
 • budowle wg wartości ewidencyjnej 13 603 271,66 zł
 • środki transportowe wg wartości ewidencyjnej 1 584 149,03 zł
 • maszyny wg wartości ewidencyjnej 90 290,34 zł.
 • komputery wg wartości ewidencyjnej 232 321,97 zł.
 • wyposażenie wg wartości ewidencyjnej 45 256,29 zł.

Razem: 19 635 487,58 zł.

2. Dochody uzyskane z mienia komunalnego:

 • użytkowanie wieczyste - 1 278,33 zł.
 • czynsz dzierżawny obwodów łowieckich - 2 110,27 zł.
 • czynsz za lokale i działki - 65 273,46 zł.
 • wpływy z usług dostarczania wody i oczyszczania ścieków - 236 593,48 zł.
 • wpływy z usług sprzętem transportowym - 63 605,05 zł.
 • wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 21 160,00 zł
 • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż i złomowanie środków transportowych) 16 384,50 zł.

Razem : 406 405,09 zł.

3. Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rudka

 

Grunty

Stan na 31.12.2014

ilość ha

wartość

Rolne

17,7572

658136

Wieczyste użytkowanie

2,2513

42360

Budowlane

3,8010

33138

Inne

7,8130

22666

RAZEM

31,6225

756300

 

W 2014 roku sprzedano grunty rolne o powierzchni 1,12 ha o wartości księgowej 20 913,92 zł

4. Wykaz mienia komunalnego

Jednostki

Stan na 31.12.2014

z praw. włas.

bez p.w.

wartość

wartość

Urząd Gminy

18120974

0

Budynki

2752851

0

Budowle

13455327

0

Samochody

1584149

0

Maszyny

90290

0

Komputery

212641

0

Wyposażenie

25716

0

Zespół Szkół

1497842

0

SP Rudka

1449063

0

Budynki

1279168

0

Budowle

147345

0

komputery

3010

0

Wyposażenie

19540

0

Filia SP Niemyje

48779

0

Budynki

48179

0

Budowle

600

0

GOPS Rudka

11271

0

komputery

11271

0

GBP w Rudce

5400

0

komputery

5400

0

RAZEM

19635487

 

5. Dochody uzyskane z mienia komunalnego

ŹRODŁO DOCHODOW

Dział

Rozdział

§

2014

1.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

700

70005

0470

1278,33

2.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa kół łowieckich

020

02001

0750

2 110,27

3.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

700

70005

0750

65273,46

 

Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Orange Polska S.A.

 

 

 

6484,95

Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla T-Mobile Polska S.A.

 

 

 

11446,27

Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz czynsz za wynajem mieszkań

 

 

 

31106,24

Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla POLKOMTEL

 

 

 

16236,00

4.

Wpływy z usług - dostarczania wody i oczyszczania ścieków

O10

01010

0830

236593,48

5.

Wpływy z usług- sprzętem transportowym będącym własnością Urzędu Gminy Rudka

600

60095

0830

63605,05

6.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

O10

01095

0770

21160,00

7.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

750

75023

0870

16384,50

 

Razem:

 

 

 

406 405,09

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2006-12-28

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2016-04-06

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2006-12-28