1. Protokół z kontroli archiwum zakładowego przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Białymstoku w dniu 21.09.2007 r.

 2. Protokół z kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przeprowadzonej przez Wydział Spraw Społecznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w pażdzierniku 2007 r.

 3. Sprawozdanie z kontroli organizacji i funkcjonowania w gminie systemu wydawania dowodów osobistych przeprowadzonej w dniu 26.11.2007 r. przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

 4. Protokół z kontroli Urzędu Gminy Rudka przeprowadzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w dniach 14, 15 i 18 lutego 2008 r.

5. Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach 14, 15, i 18 lutego 2008 r.

6. Sprawozdanie z kontroli doraźnej USC w Rudce przeprowadzonej w dniu 19.05.2008 r. przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW w Białymstoku.

7. Nakaz pokontrolny dotyczący kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w dniu 01.08.2008 r.

8. Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w dniu 01.08.2008 r.

9. Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w  GOPS w Rudce przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 31.03 i 06-07.04.2009 r.

10. Protokół z kontroli w zakresie OC przeprowadzonej w dniu 09.09.09 r. przez pracownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie OC.

12.Protokół w zakresie załatwiania skarg i wniosków , udostępniania informacji publicznej oraz składania oświadczeń majatkowych.

13.Protokół kontrolny w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

14.Wystąpienie pokontrolne w zakresie załatwiania skarg i wniosków, udostępniania informacji publicznej oraz składania oświadczeń majątkowych.

15.Protokół z kontroli w zakresie prawiłowości prowadzenia ewidencji działalości gospodarczej.

16.Wystąpienie pokontrolne w zakresie prowadzenia ewidencji działałności gospodarczej.

17.Protokół z kontroli gospodarki finansowej Gminy Rudka.

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Radzicka

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Boratyńska

Wprowadzający: Anna Boratyńska

Data wprowadzenia: 2008-02-15

Modyfikujący: Anna Boratyńska

Data modyfikacji: 2013-01-22

Opublikował: Anna Boratyńska

Data publikacji: 2008-02-15