Tablica ogłoszeń

 

Data
Treść ogłoszenia
17.10.2018 r.
Informacja o zakupie umundurowania dla OSP w Rudce z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego
15.10.2018 r.
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Rudka w sprawie przyj     ecia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2020
08.10.2018 r.
Ogłoszenie o terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych
04.10.2018 r.
Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
26.09.2018 r.
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy producentom rolnym poszkodowanym wskutek suszy lub powodzi
25.09.2018 r.
Decyzja Starosty Bielskiego w sprawie umorzenia w całości postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
03.09.2018 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o skompletowaniu akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
08.08.2018 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
27.07.2018 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o skompletowaniu akt w postępowaniu w sprawie ustalenia wielkości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego.
17.07.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 17.07.2018 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegająceo na "rekultywacji terenu powyrobiskowego (zdegradowanego) w obrębie geodezyjnym Rudka przewidzianego do realizacji na działkach o numerach geodezyjnycy 1575/2 i 1576, położonych w obrębie geodezyjnym Rudka"

 

21.06.2018 r.
Intensywne opady deszczu, burze, silny wiatr - zalecenia dla ludności
 Broszura Burza - bądź bezpieczny
20.06.2018 r.
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
07.06.2018 r.
Ogłoszenie o remoncie hydroforni w Rudce
19.04.2018 r.
Informacja o otrzymaniu wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 
21.03.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: rekultywacji terenu powyrobiskowego (zdegradowanego) w obrębie geodezyjnym Rudka”
07.12.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 07.12.2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 1701B km 0+00 - 2+515
06.12.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 06.12.2017 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 1701B km 0+00 - 2+515
17.11.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 17.11.2017 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Powiatu Bielskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 1701B km 0+00 - 2+515
28.07.2017 r.
Informacja o zakupie sprzętu ratowniczego dla OSP w Rudce
01.06.2017 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej P4"BIS4440A"
27.02.2017 r.
Ogłoszenie o przetargu  na sprzedaż drewna
03.01.2017 r.
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudka w roku 2017 i 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 
Informacja dotycząca opłaty skarbowej

 

 Archiwum ogłoszeń 2015, 2016

Archiwum ogłoszeń 2013, 2014

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2017-07-28

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2006-06-14

Data modyfikacji: 2018-10-17

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2006-06-14