Tablica ogłoszeń

Data
Treść ogłoszenia
25.09.2020 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego o siódmym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o nr geod. 1075/3 położonej z obrębie Rudka
17.09.2020 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Rogacz" w Ciechanowcu
01.09.2020 r.
Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego obory o obsadzie 144,4 DJP wraz z podrusztowymi kanałami na gnojowicę o poj. V = 637 m3 i zewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. V = 1116 m3 na działce o nr ew. 8/1 obręb Niemyje Stare, gmina Rudka
28.08.2020 r.
Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu dróg gminnych o nr 108130B, 163013B i 163024B w miejscowości Niemyje Ząbki, gmina Rudka
30.07.2020 r.
Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu dróg gminnych o nr 108130B, 163013B i 163024B w miejscowości Niemyje-Ząbki, gmina Rudka
29.07.2020 r.
Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie: "Budynku inwentarskiego obory o obsadzie 57,1 DJP wraz z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o poj. V = 592 m3 na działkach o nr ew. 169/1 i 169/2 obręb Koce Borowe, gmina Rudka"
17.07.2020 r.
Informacja Urzędu Statystycznego w Białymstoku dotycząca zakresu danych, jakie będą zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020
06.07.2020 r.
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „Budynku inwentarskiego obory o obsadzie 144,4 DJP wraz z podrusztowymi kanałami na gnojowicę o poj. V = 637 m3 i zewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. V = 1116 m3 na działce o nr ew. 8/1 obręb Niemyje Stare, gmina Rudka"
23.06.2020 r.
Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych - Powszechny Spis Rolny 2020
02.06.2020 r.
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce
01.06.2020 r.
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: "Budynku inwentarskiego obory o obsadzie 57,1 DJP wraz z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o poj. V = 592 m3 na działkach o nr ew. 169/1 i 169/2 obręb Koce Borowe, gmina Rudka
28.05.2020 r.
Ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o nr geod. 1075/3 położonej w obrębie Rudka
26.02.2020 r.
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce
14.11.2019 r.
Obwieszczenie o miejscu oraz terminach rozpoczęcia i zakończenia polowań Koła Łowieckiego "Żuraw" w Brańsku
12.11.2019 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Rudka w sprawie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
06.11.2019 r.
Informacja o zakupie umundurowania i sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudka
29.10.2019 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim o piątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1075/3 położonej w obrębie Rudka
29.10.2019 r.
Informacja o zmianie konta bankowego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.10.2019 r.
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Rogacz" w Ciechanowcu
12.09.2019 r.
Informacja o otrzymaniu dotacji w ramach programu "Aktywna tablica"
21.08.2019 r.
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczoengo Planu Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Rudka
08.08.2019 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Rudka o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 33/2 o pow. 0,27 ha położonej w obrębie wsi Niemyje Stare
07.08.2019 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1075/3 o pow. 0,1034 ha, położonej w obrębie Rudka
31.07.2019 r.
Informacja Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o realizacji zadania pt. "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Bielskiego w Gminie Rudka"
22.07.2019 r.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
22.07.2019 r.
Ogłoszenie o programie stypendialnym dla tegorocznych maturzystów z rodzin byłych pracowników PGR
17.06.2019 r.
Wójt Gminy Rudka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
31.05.2019 r.
Wójt Gminy Rudka przedstawia do publicznej wiadomości treść Raportu o stanie Gminy Rudka za rok 2018
 

Archiwum ogłoszeń 2017, 2018

Archiwum ogłoszeń 2015, 2016

Archiwum ogłoszeń 2013, 2014

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2017-07-28

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2006-06-14

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2020-09-25

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2006-06-14