Tablica ogłoszeń

 
Data
Treść ogłoszenia
28.07.2017 r.
Informacja o zakupie sprzętu ratowniczego dla OSP w Rudce
01.06.2017 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej P4"BIS4440A"
27.02.2017 r.
Ogłoszenie o przetargu  na sprzedaż drewna
03.01.2017 r.
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudka w roku 2017 i 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
08.12.2016 r.
Komunikat Wójta Gminy Rudka o naborze na członka komisji rozpatrującej oferty organizacji pozarządowych w konkursach na realizację zadania publicznego w latach 2017-2018
05.12.2016 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudka w latach 2017 - 2018
20.10.2016 r. 
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Rudka w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019
05.09.2016 r.
Informacja o sprzęcie ratowniczym zakupionym dla OSP w Rudce
23.08.2016 r.
Apel o udzielenie pomocy pogorzelcom
9.06.2016 r.
Ogłoszenie do operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie Gminy Rudka w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie możliwości świadczenia usług dostępu do Internetu bez pobierania opłat
12.02.2016 r.
Obwieszczenie Starosty Bielskiego dotyczące wydania decyzji w sprawie wygaszenia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego, udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu i poborze wody z rzeki Nurzec oraz zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą
30.12.2015 r.
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudka w roku 2016 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
22.12.2015 r.
Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego tj. decyzji Starosty Bielskiego z dnia 15.02.2006 roku zman AŚ.6223-2/06 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 
18.12.2015 r.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna 
11.12.2015 r.
Komunikat Wójta Gminy Rudka o naborze na członka komisji rozpatrującej oferty organizacji pozarządowych w konkursach na realizację zadania publicznego w 2016 r.
30.11.2015 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudka w 2016 r.
19.11.2015 r.
Sprzęt ratowniczy dla OSP w Rudce
07.10.2015 r.
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Rudka w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
02.07.2015 r.
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
27.04.2015 r.
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
22.04.2015 r.
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudka w 2015 r.
26.03.2015 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudka w 2015 r.
10.03.2015 r.
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
16.01.2015 r.
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
 
Informacja dotycząca opłaty skarbowej

 

 

Archiwum ogłoszeń

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2017-07-28

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2006-06-14

Data modyfikacji: 2017-07-28

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2006-06-14