Archiwum ogłoszeń 2017 2018

Data
Treść ogłoszenia
19.12.2018 r.
Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 17.12.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Niemyje-Jarnąty
19.12.2018 r.
Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 17.12.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Koce Borowe
19.12.2018 r.
Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 17.12.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Niemyje Nowe
19.12.2018 r.
Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 17.12.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Niemyje-Ząbki
13.12.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 13 grudnia 2018 r. o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "rekultywacji terenu powyrobiskowego (zdegradowanego) w obrębie geodezyjnym Rudka"
30.11.2018 r. 
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o skompletowaniu akt sprawy potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje Nowe, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
30.11.2018 r. 
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o skompletowaniu akt sprawy potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje-Ząbki, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
30.11.2018 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o skompletowaniu akt sprawy potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje-Jarnąty, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
30.11.2018 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o skompletowaniu akt sprawy potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Koce Borowe, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
16.11.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 16.11.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o terminie dodatkowego polowania Koła Łowieckiego "Rogacz"
14.11.2018 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Koce Borowe, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
14.11.2018 r. Zawiadomienie Starosty Bielskiego w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje Nowe, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
14.11.2018 r. Zawiadomienie Starosty Bielskiego w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje-Jarnąty, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
14.11.2018 r. Zawiadomienie Starosty Bielskiego w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje-Ząbki, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
12.11.2018 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 12.11.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o terminach polowań Koła Łowieckiego "Zając"
31.10.2018 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 1075/3 o powierzchni 0,1034 ha, położonej w obrębie 0009 Rudka, gmina Rudka
30.10.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 30.10.2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid. gr. 522 obręb Rudka, gmina Rudka, powiat bielski, województwo podlaskie
17.10.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 17.10.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o terminach polowań Koła Łowieckiego "Żuraw"
17.10.2018 r.
Informacja o zakupie umundurowania dla OSP w Rudce z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego
15.10.2018 r.
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Rudka w sprawie przyj     ecia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2020
08.10.2018 r.
Ogłoszenie o terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych
04.10.2018 r.
Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
26.09.2018 r.
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy producentom rolnym poszkodowanym wskutek suszy lub powodzi
25.09.2018 r.
Decyzja Starosty Bielskiego w sprawie umorzenia w całości postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
12.09.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 12 września 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o terminach polowań Koła Łowieckiego "Rogacz"
03.09.2018 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o skompletowaniu akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
08.08.2018 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
27.07.2018 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o skompletowaniu akt w postępowaniu w sprawie ustalenia wielkości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego.
17.07.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 17.07.2018 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegająceo na "rekultywacji terenu powyrobiskowego (zdegradowanego) w obrębie geodezyjnym Rudka przewidzianego do realizacji na działkach o numerach geodezyjnycy 1575/2 i 1576, położonych w obrębie geodezyjnym Rudka"

 

21.06.2018 r.
Intensywne opady deszczu, burze, silny wiatr - zalecenia dla ludności
 Broszura Burza - bądź bezpieczny
20.06.2018 r.
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
07.06.2018 r.
Ogłoszenie o remoncie hydroforni w Rudce
19.04.2018 r.
Informacja o realizacji projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pryzłączami w miejscowości Olendy" 
21.03.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: rekultywacji terenu powyrobiskowego (zdegradowanego) w obrębie geodezyjnym Rudka”
07.12.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 07.12.2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 1701B km 0+00 - 2+515
06.12.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 06.12.2017 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 1701B km 0+00 - 2+515
17.11.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 17.11.2017 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Powiatu Bielskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 1701B km 0+00 - 2+515
28.07.2017 r.
Informacja o zakupie sprzętu ratowniczego dla OSP w Rudce
01.06.2017 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej P4"BIS4440A"
27.02.2017 r.
Ogłoszenie o przetargu  na sprzedaż drewna
03.01.2017 r.
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudka w roku 2017 i 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 
Informacja dotycząca opłaty skarbowej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2020-03-19

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2020-03-19

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2020-03-19