Archiwum ogłoszeń 2019

Data
Treść ogłoszenia
14.11.2019 r.
Obwieszczenie o miejscu oraz terminach rozpoczęcia i zakończenia polowań Koła Łowieckiego "Żuraw" w Brańsku
12.11.2019 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Rudka w sprawie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
06.11.2019 r.
Informacja o zakupie umundurowania i sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudka
29.10.2019 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim o piątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1075/3 położonej w obrębie Rudka
29.10.2019 r.
Informacja o zmianie konta bankowego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.10.2019 r.
Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Rogacz" w Ciechanowcu
12.09.2019 r.
Informacja o otrzymaniu dotacji w ramach programu "Aktywna tablica"
21.08.2019 r.
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczoengo Planu Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Rudka
08.08.2019 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Rudka o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 33/2 o pow. 0,27 ha położonej w obrębie wsi Niemyje Stare
07.08.2019 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1075/3 o pow. 0,1034 ha, położonej w obrębie Rudka
31.07.2019 r.
Informacja Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o realizacji zadania pt. "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Bielskiego w Gminie Rudka"
22.07.2019 r.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
22.07.2019 r.
Ogłoszenie o programie stypendialnym dla tegorocznych maturzystów z rodzin byłych pracowników PGR
17.06.2019 r.
Wójt Gminy Rudka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
31.05.2019 r.
Wójt Gminy Rudka przedstawia do publicznej wiadomości treść Raportu o stanie Gminy Rudka za rok 2018
31.05.2019 r.
Decyzja Starosty Bielskiego o ustaleniu, że nieruchomości położone w obrębie Rudka, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
23.05.2019 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 1075/3 o powierzchni 0,1034 ha, położonej w obrębie 0009 Rudka
14.05.2019 r.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - aktualizacja
15.04.2019 r.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
13.03.2019 r.
Zawiadomienie o skompletowaniu i przygotowaniu do wydania decyzji administracyjnej akt sprawy dotyczących postępowania w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Rudka stanowią mienie gromadzkie
05.03.2019 r.
Ogłoszenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim o drugim przetargu ustnym nieogranoczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 1075/3 o poweirzchni 0,1034 ha, położonej w obrębie 0009 Rudka, gmina Rudka
04.03.3019 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 04.03.2019 r. o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na działce nr ewid. gr. 522 obręb Rudka, gmina Rudka, powiat bielski, województwo podlaskie
26.02.2019 r.
Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 19.02.2019 r., że nieruchomości położone w obrębie Olendy, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
26.02.2019 r.
Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 19.02.2019 r., że nieruchomości położone w obrębie Niemyje Skłody, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
26.02.2019 r.
Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 19.02.2019 r., że nieruchomości położone w obrębie Niemyje Stare, gmina Rudka stanowią mienie gromadzkie
25.02.2019 r.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce
20.02.2019 r.
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Rudka
30.01.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Rudka w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwie na terenie Gminy Rudka oraz harmonogram zebrań wiejskich
10.01.2019 r.
Informacja o możliwości ubiegania się w 2019 r. producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła oraz wprowadzeniu nowego wzoru wniosku
07.01.2019 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje-Skłody stanowią mienie gromadzkie
07.01.2019 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Niemyje Stare stanowią mienie gromadzkie
07.01.2019 r.
Zawiadomienie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości położone na terenie wsi Olendy stanowią mienie gromadzkie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2020-03-19

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2020-03-19

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2020-03-19