Komunikat

 Wójt Gminy Rudka zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe do realizacji w latach 2017-2018.

Informujemy, że przedstawiciela organizacji pozarządowej na członka komisji konkursowej wybiera Wójt spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na czas realizacji Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2017-2018.

Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy lub działającej na rzecz jego mieszkańców pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje, nie będzie brała udziału w konkursie.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rudka w terminie do dnia 15.12.2016 r. do godz. 15.00.

 

 

Wójt

Andrzej Anusiewicz

 

Formularz zgłoszenia

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2015-12-11

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2016-12-08

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2015-12-11