konsultacje program współpracy1819

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Rudka w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019

Temat konsultacji:

projekt uchwały Rady Gminy Rudka w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019

Szczegółowe informacje można uzyskać:

1)      na stronach internetowych: www.rudka.pl oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy,

2)      w referacie Referatowi Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Gminy Rudka, pok. Nr 3, nr telefonu (85) 730 58 53.

Termin konsultacji: 20.10.2016 r. - 03.11.2016 r. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację podmiotu z prawa jej wyrażania.

W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych określonych w ustawie.

Zarządzenie Nr 26/2016

Projekt uchwały

Formularz zgłoszenia uwag - formularz niniejszy zawierający opinie lub/i wnioski dotyczące tematu konsultacji należy przesyłać na adres email ugrudka@op.pl, pocztą na adres Urzędu Gminy Rudka, 17-123 Rudka, ul. Brańska 13 lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Radzicka

Modyfikujący: Monika Radzicka

Data modyfikacji: 2016-10-20

Opublikował: Monika Radzicka

Data publikacji: 2016-10-20