Oferta na realizację zadania publicznego

 

 


Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) zamieszcza się treść oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym (działanie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), złożonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rudka,

- na stronie internetowej Gminy Rudka

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Gminy Rudka, 17-123 Rudka, ul. Brańska 13.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2015-01-16

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2015-01-16

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2015-01-16