Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Rudka w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019
Temat konsultacji:
projekt uchwały Rady Gminy Rudka w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019
Szczegółowe informacje można uzyskać:
1)      na stronach internetowych: www.rudka.pl oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy,
2)      w referacie Referatowi Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Gminy Rudka, pok. Nr 3, nr telefonu (85) 730 58 53.
Termin konsultacji: 15.10.2018 r. - 29.10.2018 r. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację podmiotu z prawa jej wyrażania.
W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych określonych w ustawie.
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Rudka z dnia 12.10.2018 r.
Projekt uchwały
Formularz zgłoszenia uwag - formularz niniejszy zawierający opinie lub/i wnioski dotyczące tematu konsultacji należy przesyłać na adres email sekretariat@rudka.pl, pocztą na adres Urzędu Gminy Rudka, 17-123 Rudka, ul. Brańska 13 lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2018-10-15

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2018-10-15

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2018-10-15