Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym

na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości nr 549 i 1073 położonych w obrębie wsi Rudka, stanowiących własność Gminy Rudka, do podmiotów prowadzących działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, będących Bankami, lub podmiotami wchodzących w skład holdingu bankowego krajowego zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 11b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, tekst jednolity z póź.zm.), lub do podmiotów których co najmniej 50% udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki w sposób bezpośredni lub pośrednio posiada podmiot będący bankiem krajowym lub instytucją kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

 

 

Zmiany w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 549 i 1073:

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Rudka z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Rudka z dnia 30 września  2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonychnumerami geodezyjnymi 549 i 1073 położonych w obrębie wsi Rudka oraz powołania komisji przetargowej

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2014-10-01

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2014-10-21

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2014-10-01