Wójt Gminy Rudka działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rudka, 17-123 Rudka, ul. Brańska 13,

został wywieszony na okres od 10.03.2015 r. do 31.03.2015 r.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2015-03-10

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2015-03-10

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2015-03-10