Sprzęt dla OSP Rudka 2016

Sprzęt ratowniczy dla OSP w Rudce

 

  Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Rudka w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Rudka z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Urząd Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o zakupie następującego sprzętu:

–  pilarka spalinowa -  szt.1  o wartości 3480zł.

 

Zakup  został dofinansowany kwotą 3000 zł. ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

 

Powyższy sprzęt został przekazany jednostce OSP w Rudce włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

 

Informacja   podlega  zamieszczeniu  na stronie BIP  Urzędu Gminy Rudka i na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

Wójt   Gminy

Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Kamińska

Wprowadzający: Monika Radzicka

Modyfikujący: Monika Radzicka

Data modyfikacji: 2016-09-06

Opublikował: Monika Radzicka

Data publikacji: 2016-09-06