Sprzęt ratowniczy dla OSP Rudka

Sprzęt ratowniczy dla OSP w Rudce

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Rudka w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Rudka z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Urząd Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o zakupie następującego sprzętu:

- aparat oddechowy - szt. 1 o wartości 3044.75zł.

Zakup został dofinansowany kwotą 3000 zł ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

Powyższy sprzęt został przekazany jednostce OSP w Rudce włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Informacja podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Gminy Rudka i na tablicy ogłoszeń urzędu.

Wójt Gminy

Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Kamińska

Data wytworzenia: 2017-07-28

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2017-07-28

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2017-07-28