Informacja o zakupie sprzętu ratowniczego dla OSP w Rudce

Sprzęt ratowniczy dla OSP w Rudce

 Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Rudka w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Rudka z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Urząd Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o zakupie następującego sprzętu:

- nagrzewnica olejowa B230 o wartości 5600 zł.

Zakup hełmów został dofinansowany kwotą 5000 zł. ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

Powyższy sprzęt został przekazany jednostce OSP w Rudce włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Informacja   podlega  zamieszczeniu  na stronie BIP  Urzędu Gminy Rudka i na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

Wójt   Gminy

Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Anusiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2014-10-20

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2014-10-20

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2014-10-20