Sprzęt ratowniczy dla OSP w Rudce

    

     Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Rudka w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Rudka

z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Urząd Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o

zakupie następującego sprzętu:

 

    - hełmy strażackie CALISIA typ AK-10 T białe bezb. wizjer sferyczny, bezbawne okulary - szt. 6  o wartości 3 300 zł.

Zakup hełmów został dofinansowany kwotą 2500 zł. ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

 

     Powyższy sprzęt został przekazany jednostce OSP w Rudce włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

 

      Informacja   podlega  zamieszczeniu  na stronie BIP  Urzędu Gminy Rudka i na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

                                                                                                                                                                                         Wójt   Gminy

                                                                                                                                                                                     Andrzej Anusiewicz

                                                                                                                                                                                             

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Kaminska

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-11-14

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2013-12-18

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-11-14