Sprzęt ratowniczy dla OSP w Rudce

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Rudka w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Rudka z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Urząd Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o zakupie następującego sprzętu:

-         pilarka spalinowa - szt.l o wartości 3200zł.

-         myjka wysoko ciśnieniowa - szt.2 o wartości 4024zł.

 

Zakup został dofinansowany kwotą 4000 zł. ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

Powyższy sprzęt został przekazany jednostce OSP w Rudce włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Informacja podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Gminy Rudka i na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Kamińska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2015-11-19

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2015-11-19

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2015-11-19