Umundurowanie dla OSP

Umundurowanie dla OSP w Rudce

Zgodnie z umową nr DIT-I.3031.35.2018r. zawartą pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Rudka w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Rudka z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Urząd Gminy w Rudce podaje do publicznej wiadomości informację o zakupie następującego umundurowania:

- ubrania specjalne Raptor NXT-Gold - 2 kpl - wartość 6000 zł.

Zakup został sfinansowany ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

Powyższy sprzęt został przekazany jednostce OSP w Rudce włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Informacja podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Gminy Rudka i na tablicy ogłoszeń urzędu.

Wójt Gminy


Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2018-10-17

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2018-10-17

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2018-10-17