Usuwanie folii rolniczych

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudka !

Wójt Gminy Rudka informuje, że zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn.

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.”

Niezbędne jest jednak zebranie danych dotyczących ilości zalegających odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów powinni złożyć do Urzędu Gminy Rudka pokój nr 16 deklarację udziału w ww. programie w terminie do dnia 26 listopada 2019 roku. Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy Rudka pokój nr 16 oraz do pobrania poniżej.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Folie powinny być czyste tj. opróżnione z zawartości, bez ziemi i innych zanieczyszczeń. Ponadto powinny być przechowywane u rolnika pod dachem, aby nie zalegało na nich błoto, woda czy śnieg.

Projekt ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Rudka pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Rudka dotacji z NFOŚiGW w Warszawie, zadanie nie będzie realizowane.

Wójt Gminy Rudka

Marcin Gawrysiak

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2019-11-12

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2019-11-12

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2019-11-12