Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP

Umundurowanie i sprzęt 

dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudka

 

  Zgodnie z umową nr DIT-I.3031.52.2019r. zawartą pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Rudka w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Rudka z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego  i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Urząd Gminy w Rudce podaje do publicznej wiadomości informację o zakupie następującego umundurowania oraz sprzętu:

- ubrania specjalne Raptor NXT-Gold – 2 kpl.

- prądownica MAGIKADOR 500 - 1 szt.

- rękawice strażackie techniczne – 4 pary

- ubrania strażackie specjalne NOMEX – 2 kpl.

Zakup  został sfinansowany ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 10 000 zł.

Powyższy umundurowanie  i sprzęt został przekazany jednostce OSP Koce Borowe oraz jednostce OSP Rudka  włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

 

Informacja   podlega  zamieszczeniu  na stronie BIP  Urzędu Gminy Rudka i na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

Wójt   Gminy

Marcin Gawrysiak

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2019-11-06

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2019-11-06

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2019-11-06