Zarządzenia Wójta rok 2008

Nr zarządzenia

 Data wydania

Treść zarządzenia

16/08

03.10.2008 r.w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudka

 17/08

03.10.2008 r.w sprawie zmiany w § 1 brzmienia załącznika nr 2 zakładowego planu kont do Zarządzenia Nr 14/06 z dni 30.X.2006 r. 

 18/08

31.10.2008 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian kwot dotacji celowej na realizację zadań zleconych i własnych 

19/08

03.11.2008 r.w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2008 r. dniem wolnym od pracy

20/08

14.11.2008 r.w sprawie projektu budżetu na 2009 rok

21/08

15.12.2008 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji do sprawi ustalania faktycznego zużycia materiałów w związku z udzielaniem ulg inwestycyjnych

22/08

15.12.2008 r.w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy

23/08

15.12.2008 r.w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za III kwartał 2008 r.

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2008-10-14

Data modyfikacji: 2010-05-17

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2008-10-14