ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUDKA ROK 2013

zarządzenia data tytuł zarządzenia
1/2013 09.01.2013 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2013 roku
2/2013 09.01.2013 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zleconych gmnie odrębnymi ustawami w 2013 roku.
3/2013 09.01.2013 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej 2013 roku
04/2013 18.01.2013 w sprawie umowy dożywocia
05/2013 21.01.2013 w sprawie zmian w budzecie gminy Rudka na rok 2013
06/2013 21.01.2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Rudka
07/2013 12.02.2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XIX sesję Rady Gminy Rudka
08/2013 15.02.2013 w sprawie kredytów długoterminiowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2013.
09/2013 15.02.2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzajace finansowanie w ramach działania ,,Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludnosci Wiejskiej" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
10/2013 15.02.2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudce oraz ustalenia jej regulaminu.
11/2013 01.03.2013 w sprawie ustalenia cennika usług transportowych świadczonych przez Urząd Gminy.
12/2013 08.03.2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XX sesję Rady Gminy Rudka.
13/2013 20.03.2013 w sprawie przygotowywania projektów uchwał na XXI sesję Rady Gminy Rudka
14/2013 26.03.2013 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za rok 2012.
     15/2013 16.04.2013 w sprawie ogłoszenia grugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 162/2 położonej w obrębie wsi Olendy
16/2013 16.04.2013 w sprawie odroczenia terminu platności za wodę i oczyszczanie ścieków
17/2013 18.04.2013 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za 2012 rok
18/2013 18.04.2013 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za I kwartał 2013 roku
19/2013 24.04.3013 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudka sprawozdania finansowego Gminy Rudka za rok 2012
20/2013 26.04.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2013
21/2013 29.05.2013 w sprawie zmian w budzecie gminy Rudka na rok 2013
22/2013 18.06.2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XXII sesję Rady Gminy Rudka
23/2013 25.06.2013 w sprawie ustalenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
24/2013 08.07.2013 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce Oraz powołania komisji skontrowej
25/2013 08.07.2013

w sprawie odroczenia terminu płatności za wodę i oczyszczanie ścieków

26/2013 12.08.2013 w sprawie ogłoszenia rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 162/2 polozonej w obrębie wsi Olendy
27/2013 23.07.2013 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2013 roku
28/2013 29.07.2013 w sprawie zmian w budzecie gminy Rudka na rok 2013
31/2013 29.07.2013 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rudka
32/2013 29.07.2013 w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania Urzędu Gminy Rudka w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny
33/2013 29.07.2013 w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Rudka
34/2013 16.08.2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2013 roku
35/2013 28.08.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2013
36/2013 30.08.2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dytektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce
37/2013 18.09.2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XXIII sesje Rady Gminy Rudka
38/2013 21.10.2013 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za III kwartał 2013 roku
40/2013 30.10.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2013
41/2013 12.11.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudka
43/2013 14.11.2013 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
44/2013 14.11.2013 w sprawie projaltu budżetu na 2014 rok
45/2013 22.11.2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Rudka
46/2013 27.11.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2013
47/2013 28.11.2013 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty"
48/2013 29.11.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2013
51/2013 14.12.2013 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XXV sesję Rady Gminy Rudka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Boratyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2013-04-12

Data modyfikacji: 2017-04-04

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2013-04-12