Zarządzenia Wójta rok 2005

Nr zarządzenia

 Data wydania

Treść zarządzenia (w sprawie)

 1/05

14.01.2005 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

 2/05

14.01.2005 r.

 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego

3/05

25.03.2005 r.

 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i zamierzeń gospodarczych gminy za 2004 r.

4/05

31.03.2005 r.

 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005 roku

5/05

30.06.2005 r.

 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na III kwartał 2005 roku

 6/05

11.08.2005 r.

 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

7/05

16.08.2005 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

8/05

19.08.2005 r.

 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

9/05

01.09.2005 r.

 w sprawie powołania komisji obwodowych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r.

 10/05

 15.09.2005 r.

 w sprawie powołania komisji obwodowych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 paźdzernika 2005 r.

11/05

15.09.2005 r.

 w sprawie czynszu dzierżawnego za wynajm lokalu firmie "Tubifex" Artykuły Zoologiczne ul. Br. Mieroszewskich 50 41-219 Sosnowiec reprezentowana przez Pana Adama Iwańczuk

12/05

30.09.2005 r.

 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2005 r.

 13/05

 14.11.2005 r.

 w sprawie projektu budżetu na 2006 rok

 14/05

  14.11.2005 r.

 w sprawie aneksu do zarządzenia Nr 17/04 Wójta Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2004 r.

 15/05

  15.11.2005 r.

 w sprawie ustalenia cennika usług za podłączenie  do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka

 16/05

 29.12.2005 r.

 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji "Kanalizacja sanitarna i przyłącza oraz przewody tłoczne i przepompownie, wieś Olendy, gmina Rudka"

 17/05

 30.12.2005 r.

 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2006 roku

 18/05

 30.12.2005 r.

 w sprawie ustalenia cennika usług transportowych świadczonych przez Urząd Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Radzicka

Wprowadzający: Monika Radzicka

Data wprowadzenia: 2007-03-06

Data modyfikacji: 2007-03-06

Opublikował: Monika Radzicka

Data publikacji: 2007-03-06