Zarządzenia 2014

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUDKA ROK 2014

Numer zarządzenia

Data

Tytuł zarządzenia

1/2014

10.01.2014

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Rudka

12/2014

07.03.2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka

13/2014

24.03.2014

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji przetargowej

14/2014

26.03.2014

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2013 rok

15/2014

26.03.2014

w sprawie przygotowania projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Rudka

17/2014

01.04.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

19/2014 29.04.2014 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za I kwartał 2014 rok
20/2014 29.04.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2014
21/2014 29.04.2014 w sprawie wprowadzienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
22/2014 05.05.2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
24/2014 28.05.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/10 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2010
25/2014 28.05.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2011
27/2014 30.05.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2014
28/2014 10.06.2014 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji przetargowej
29/2014 18.06.2014 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Rudka
30/2014 30.06.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/10 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2010
31/2014 30.06.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2011
32/2014 30.06.2014 w sprawie wydłużenia terminu spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku
33/2014 08.07.2014 w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Rudka
34/2014 29.07.2014 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2014 rok
35/2014 08.08.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Rudce w trybie przetargu pisemnego ograniczonego
36/2014 12.08.2014 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Rudka
37/2014 20.08.2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2014 roku
38/2014 27.08.2014 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji: "Rozbudowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce"
39/2014 01.09.2014 w sprawie ustalenia cennika usług transportowych świadczonych przez Gminę Rudka
40/2014 04.09.2014 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XXX sesję Rady Gminy Rudka
41/2014 16.09.2014 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji do przeprowadzenia rokowań
42/2014 29.09.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2014-2017
43/2014 30.09.2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 549 i 1073 położonych w obrębie wsi Rudka oraz powołania komisji przetargowej 
44/2014 30.09.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2014
45/2014 15.10.2014

w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

46/2014 20.10.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Rudka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 549 i 1073 położonych w obrębie wsi Rudka oraz powołania komisji przetargowej
47/2014 22.10.2014 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za III kwartał 2014 rok
48/2014 24.10.2014 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rudka
49/2014 27.10.2014 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 r. dniem wolnym od pracy
50/2014 29.10.2014

w sprawie rozłożenia na raty płatności za wodę i oczyszczanie ścieków

51/2014 30.10.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2014
54/2014 12.11.2014 w sprawie projektu budżetu na 2015 rok
55/2014 14.11.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2014
57/2014 28.11.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2014
 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2014-03-28

Data modyfikacji: 2017-04-04

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2014-03-28