Zarządzenia Wójta rok 2006

Nr zarządzenia

 Data wydania

Treść zarządzenia

 1/06

03.03.2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i zamierzeń gospodarczych Gminy za 2005 rok (patrz Menu: Budżet, rok 2005)

 2/06

03.03.2006 r.

 w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami 116 i 523/2

3/06

16.05.2006 r.

 w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Rudka

4/06

13.06.2006 r.

 w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce

5/06

26.06.2006 r.

 w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami

 7/06

26.06.2006 r.

 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2006 roku (patrz Menu: Budżet, rok 2006)

8/06

11.08.2006 r.

 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku

9/06

22.08.2006 r.

 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006 r.(patrz Menu: Budżet, rok 2006) 

10/06

12.09.2006 r.

 w sprawie zasad i terminów pobierania należności - dochodów własnych, stanowiących dochody budżetowe

 11/06

 29.09.2006 r.

 w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, zadań bieżących realizowanych przez gminę  na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 12/06

30.10.2006 r.

 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za III kwartał 2006 roku (patrz Menu: Budżet, rok 2006)

 13/06

30.10.2006 r.

 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia o świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów kolunalnych

15/06

 10.11.2006 r.

  w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami

16/06

14.11.2006 r. w sprawie projektu budżetu na 2007 rok

17/06

29.12.2006 r. w sprawie ustalenia cennika usług transportowych świadczonych przez Urząd Gminy

19/06

29.12.2006 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu gminy Rudka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2008-02-14

Data modyfikacji: 2008-02-14

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2008-02-14