Zarządzenia Wójta Gminy Rudka rok 2012

Nr zarządzenia
Data
Tytuł zarządzenia
1/12
09.01.2012
2/12
09.01.2012
3/12
12.01.2012
4/12
30.01.2012
5/12
16.02.2012
6/12
08.03.2012
7/12
 
12.03.2012
8/12
15.03.2012
9/12
23.03.2012
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2011 rok (patrz Menu: Budżet, Budżet na 2011 rok)
10/12
23.03.2012
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za 2011 rok (patrz Menu: Budżet, Budżet na 2011 rok)

 


  

Nr zarządzenia
Data
Tytuł zarządzenia
11/12
23.03.2012
w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rudka (patrz Menu: Urząd Gminy, Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy)
12/12
23.03.2012
13/12
30.03.2012
14/12
20.04.2012
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za I kwartał 2012 roku (patrz Menu: Budżet, Budżet na 2012 rok)
15/12
27.04.2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2012 (patrz Menu: Budżet, Budżet na 2012 rok)
16/12
27.04.2012
17/12
02.05.2012
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudka sprawozdania finansowego Gminy Rudka za 2011 rok (patrz Menu: Budżet, Budżet na 2012 rok)
18/12
02.05.2012
19/12
01.06.2012
20/12
05.06.2012

 


  

Nr zarządzenia
Data
Tytuł zarządzenia
21/12
05.06.2012
22/12
14.06.2012
23/12
29.06.2012
24/12
29.06.2012
25/12
29.06.2012
27/12
18.07.2012
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2012 roku (patrz Menu: Budżet, Budżet na 2012 rok)
28/12
27.07.2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2012 (patrz Menu: Budżet, Budżet na 2012 rok)
29/12
31.07.2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2012 (patrz Menu: Budżet, Budżet na 2012 rok)
30/12
10.08.2012

 


  

Nr zarządzenia

Data

Tytuł zarządzenia

31/12

16.08.2012

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

32/12

22.08.2012

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2012 roku (patrz Menu: Budżet, Budżet na 2012 rok)

33/12

17.09.2012

w sprawie przygotowania projektów uchwał na XV sesję Rady Gminy Rudka

34/12

22.09.2012

w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji: „Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce”

35/12

02.10.2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudka

37/12

29.10.2012

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2012 roku (patrz Menu: Budżet, Budżet na 2012 rok)

38/12

30.10.2012

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2012 (patrz Menu: Budżet, Budżet na 2012 rok)

39/12

31.10.2012

w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce

40/12

14.11.2012

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 


 

Nr zarządzenia

Data

Tytuł zarządzenia

41/12

14.11.2012

w sprawie projektu budżetu na 2013 rok

42/12

14.11.2012

w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVI sesję Rady Gminy Rudka

43/12

22.11.2012

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce, ustalenia regulaminu konkursu oraz powołania komisji konkursowej

44/12

28.11.2012

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 117 i 162/2 położonych w obrębie wsi Olendy oraz powołania komisji przetargowej”

45/12

28.11.2012

w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli, planu kont i archiwizowania dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z rozbudową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty”

46/12

30.11.2012

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2012 (patrz Menu: Budżet, Budżet na 2012 rok)

47/12

06.12.2012

w sprawie nabycia nieruchomości

48/12

17.12.2012

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2012 r. dniem wolnym od pracy

49/12 17.12.2012 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XVII sesję Rady Gminy Rudka
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2012-03-01

Data modyfikacji: 2013-01-18

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2012-03-01