Aktualne zamówienia

ROK 2021

Nazwa zamówienia publicznego:

"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudka, ich transport oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt"

Zapytanie ofertowe

Nazwa zamówienia publicznego:

"Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki wterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Rudka"

Zapytanie ofertowe

Nazwa zamówienia publicznego:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach inwestycji pn.: "Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka"

Zaproszenie do składania ofert

2020

Nazwa zamówienia publicznego:
"Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfiakcja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na "Obsługę bankową budżetu Gminy Rudka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudka"

Istotne warunki zamówienia wraz z załącznikami

Nazwa zamówienia publicznego:

"Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Rudka"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Informacja o zmianie treści SIWZ

SIWZ po zmianach

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - uzupełnienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Rudce

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Rudce”

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rudka

Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Rudce

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2020-03-19

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2021-02-05

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2020-03-19