Aktualne zamówienia

ROK 2020

Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Rudce

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2020-03-19

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2020-05-13

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2020-03-19