Aktualne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Gminę Rudka

Rok 2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Termin składania ofert - 08.05.2017 r. godz. 10.00

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Przetarg nieograniczony:

"Przebudowa drogi gminnej nr 163046 B w km 0+620 - 1+730"

Termin składania ofert - 29.03.2017 r., godz. 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rok 2016

Przetarg nieograniczony:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka"

Termin składania ofert - 17.11.2016 r., godz. 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert:

"Obsługa bankowa budżetu Gminy Rudka

oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudka"

Termin składania ofert - 04.10.2016 r. godz. 14.00

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Wyjaśnienia zamawiającego

Zaproszenie do składania ofert na:

"Zakup i dostawa urn wyborczych"

Termin składania ofert - 09.09.2016 r. godz. 10.00

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudka"

Termin składania ofert - 13.05.2016 r. godz. 10.00

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2015-01-08

Data modyfikacji: 2017-04-28

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2015-01-08