Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

  

"Przebudowa drogi gminnej nr 163046 B w km 0+620 - 1+730"

     

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2017-03-20

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2017-03-14