SIWZ odpady 2016

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

  

"Odbieranie i zgospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka"

     

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2016-11-09

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2016-11-09