Archiwum zamówień 2012-2014

 

 

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Gminę Rudka

ROK 2014

Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rudka w 2015 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zamówienia publicznego:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Wyjaśnienia do treści SIWZ cz. 1
Wyjaśnienia do treści SIWZ cz. 2
Wyjaśnienia do treści SIWZ cz. 3
Wyjaśnienia do treści SIWZ cz. 4
Wyjaśnienia do treści SIWZ cz. 5 - sprostowanie dotyczące ubezpieczenia składowiska odpadów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

"Udzielenie i obsługa kredytu długotermonowego w wysokości 5582765,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Dokumenty do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego
Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2
Wyjaśnienia do treści SIWZ
Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na:

Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na wyposażenie oddziału przedszkolnego w ramach projektu pod nazwą: „Przedszkolaki na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL”

Zapytanie ofertowe z załącznikami
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na:

Zakup i montaż wyposażenia łazienek w oddziale przedszkolnym w ramach projektu pod nazwą: „Przedszkolaki na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL”

Zapytanie ofertowe z załącznikami
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na:

Rozbudowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w ramach projektu pod nazwą: „Przedszkolaki na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL”

Zapytanie ofertowe z załącznikami
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na:

Zakup i dostawa drobnego wyposażenia, art. plastycznych, zabawek i pomocy dydaktycznych na potrzeby oddziału przedszkolnego w ramach projektu pod nazwą: „Przedszkolaki na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL”

Zapytanie ofertowe z załącznikami
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na:

Zakup i dostawa mebli na wyposażenie oddziału przedszkolnego w ramach projektu pod nazwą: „Przedszkolaki na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL”

Zapytanie ofertowe z załącznikami
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudka"

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na:

„Zakup wraz z dostawą sprzętu multimedialnego i programów komputerowych w ramach projektu pod nazwą: „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL”

Zapytanie ofertowe z załącznikami
Wyjaśnienia do zapytań
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w ramach realizowanego przez Gminę Rudka projektu pt. „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Edukacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I, II i III
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części IV
Nazwa zamówienia publicznego:

Zakup wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i programów komputerowych w ramach projektu pod nazwą: „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Inforamacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II
Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rudka

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zamówienia publicznego:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą: „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROK 2013

Zapytanie ofertowe :Indywdualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Postępowanie prowadzone przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce
Nazwa zamówienia publicznego:

Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w roku szkolnym 2013/2014

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zamówienia publicznego:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumenty do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i o przedłużeniu terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Informacja o zmianie treści SIWZ II
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zamówienia publicznego:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zamówienia publicznego:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia do zapytań w postępowaniu
Wyjaśnienia do zapytań w postępowaniu cz. II
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2012

Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rudka w 2013 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zamówienia publicznego:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zamówienia publicznego:
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Rudka w sezonie grzewczym 2012/2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Nazwa zamówienia publicznego:
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Rudka w sezonie grzewczym 2012/2013
Informacja o unieważnieniu postępowania
Nazwa zamówienia publicznego:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1069183 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
Nazwa zamówienia publicznego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Rudka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie prowadzone przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce.
Nazwa zamówienia publicznego:
Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia publicznego:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 370650 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumenty do oceny ryzyka transakcji kredytowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nazwa zamówienia publicznego:
Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do zapytań w postępowaniu

Wyjaśnienia do zapytań w postępowaniu część II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2020-03-19

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2004-10-15

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2020-03-19

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2004-10-15