Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Nazwa zamówienia publicznego:

"Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Rudka w sezonie grzewczym 2012/2013"

Załączniki do treści

 • SIWZ (DOC, 143 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 • Załącznik Nr 1 (DOC, 47 KB)

  Formularz ofertowy

 • Załącznik Nr 2 (DOC, 41 KB)

  Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • Załącznik Nr 3 (DOC, 23 KB)

  Wzór oświadczenia o braku podstaw so wykluczenia z postępowania

 • Załącznik Nr 4 (DOC, 24 KB)

  Wzór oświadczenia osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

 • Załącznik Nr 5 (DOC, 74,5 KB)

  Projekt umowy

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-10-19

Data modyfikacji: 2012-10-19

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-10-19