Informacja o unieważnieniu postępowania

Rudka, dnia 29.10.2012 r.

 

KO.271.7.2012

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Rudka w sezonie grzewczym 2012/2013” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

Wójt

Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-10-29

Data modyfikacji: 2012-10-29

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-10-29