ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                 Rudka, 29.06.2012 r.

Gmina Rudka

ul. Brańska 13

17-123 Rudka

KO.271.3.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce”

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

„Kraina Zieleni” Robert Żebrowski

Osipy Lepertowizna 3

18-200 Wysokie Mazowieckie

Cena ofertowa brutto: 104 933,76 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

W przedmiotowym postępowaniu, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

1)      Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o., ul. Opaczewska 34/1, 02-372 Warszawa – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 94,15 pkt;

2)      Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „Sanbud” sp. z o.o., Sienkiewicze 3, 16-070 Choroszcz – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 90,46 pkt;

3)      FreeKids s.c. A.Gąsiorek, Z Andruszowski, Trzęsawice 32, 55-106 Zawonia – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 87,64 pkt,

4)      Rafał Grądzki Prospect Finance, ul. Bogusławskiego 18, 07-410 Ostrołęka – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 87,52 pkt;

5)      Rodo Julian Odechowski, Kręczki, ul. Żyzna 12b, 05-850 Ożarów Mazowiecki– oferta uzyskała ocenę wynoszącą 87,51 pkt;

6)      GARDEN DESINGERS Mirosław Derkacz, ul. Poligonowa 2B/40, 20-817 Lublin – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 85,44 pkt;

7)      PROMETEUSZ Cezary Wojciech Krakowski, 95-200 Pabianice, ul. Topolowa 23 – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 73,25 pkt;

8)      Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok– oferta uzyskała ocenę wynoszącą 54,00 pkt;

9)      P.P.H.U EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 53,66 pkt.

                                                                       Z up. Wójta
                                                                    Sekretarz Gminy
                                                                   /-/Jerzy Gabrysiak

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2012-06-29

Data modyfikacji: 2012-06-29

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2012-06-29