Rudka, 04.06.2012 r.

 

KO.271.3.2012

 

Wyjaśnienia do zapytań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce”

 

Pytanie:

  1. Czy zamawiający dopuszcza stałe związanie z gruntem wszystkich urządzeń placu zabaw poprzez zakotwienie ich za pomocą ocynkowanych kotew stalowych do płyty betonowej (min. beton B20), spełniającej rolę fundamentu dla urządzeń, a jednocześnie nieodkształcalnej podbudowy dla elastycznej nawierzchni placu pod całą jej powierzchnią?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy dla nawierzchni syntetycznej z betonu B20. W podbudowie betonowej należy zastosować zbrojenie rozproszone. Grubość podbudowy nie może być mniejsza niż 15 cm i należy ją wykonać na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 15 cm.

Dopuszcza się kotwienie urządzeń za pomocą ocynkowanych kotew stalowych do płyty betonowej wykonanej w sposób opisany powyżej, o ile nie będzie to sprzeczne z zaleceniami producenta dotyczącymi sposobu mocowania urządzeń.

 

 

Z up. Wójta
/-/Jerzy Gabrysiak
Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2012-06-04

Data modyfikacji: 2012-06-04

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2012-06-04