Dokumenty do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego

Wykaz dokumentów do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego:
 1. Zaświadczenie o wyborze Wójta
 2. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika
 3. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy
 4. Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i pożyczek
 5. Decyzja o nadaniu numeru NIP
 6. Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Rudka w sprawie kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2012
 7. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu w wysokości 1069183 zł przewidzianego do zaciągnięcia w 2012 r.
 8. Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2012 rok Gminy Rudka
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na 2012 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi – http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/bu_2012.htm
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2012 – 2015 wraz z uchwałami zmieniającymi - http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/bu_2012.htm
 11. Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Rudka z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudka sprawozdania finansowego Gminy Rudka za 2011 r. http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/bu_2012.htm
 12. Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Rudka z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2012 rok - http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/bu_2012.htm
 13. Sprawozdania Rb 27S, Rb 28S, Rb N, Rb Z, Rb NDS za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
 14. Sprawozdania Rb 27S, Rb 28S, Rb N, Rb Z, Rb NDS za 2011 rok.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-08-10

Data modyfikacji: 2012-08-21

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-08-10