Wykaz dokumentów do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego:
 1. Zaświadczenie o wyborze Wójta
 2. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika
 3. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy
 4. Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i pożyczek
 5. Decyzja o nadaniu numeru NIP
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na 2012 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi – http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/bu_2012.htm
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2012 – 2015 wraz z uchwałami zmieniającymi - http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/bu_2012.htm
 8. Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Rudka z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudka sprawozdania finansowego Gminy Rudka za 2011 r. http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/bu_2012.htm
 9. Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Rudka z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2012 rok - http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/bu_2012.htm
 10. Opinie RIO - http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/Opinie_RIO/
 11. Sprawozdania Rb 27S, Rb 28S, Rb N, Rb Z, Rb NDS za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-08-10

Data modyfikacji: 2012-08-10

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-08-10