OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 422278 - 2012 data 29.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, woj. podlaskie, tel. 0-85 730-58-52, fax. 0-85 730-58-51.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.1).
  • W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/.
  • W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych. Numer ogłoszenia: 422458 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-10-29

Data modyfikacji: 2012-10-29

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-10-29