Rudka, 18.02.2013 r.

SEK.271.1.2013

 

Wyjaśnienie do zapytań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty

 

Pytanie 1:

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

 

Odpowiedź:

Wymienione w specyfikacji wyroby powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących norm przenoszących normy europejskie.

 

Pytanie 2:

W myśl art. 8 ust. 5 ustawy o systemie zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

 

Odpowiedź:

Od wykonawcy robót nie będzie żądane oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

 
Z up. Wójta
/-/ Jerzy Gabrysiak
Sekretarz Gminy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-02-18

Data modyfikacji: 2013-02-18

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-02-18