SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół

im. Jana Pawła II w Rudce w roku szkolnym 2013/2014”

Załączniki do treści

 • SIWZ (PDF, 220,84 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 • Załacznik Nr 3 (DOC, 22,5 KB)

  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 • Załacznik Nr 4 (DOC, 24,5 KB)

  Wzór oświadczenia osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • Załacznik Nr 7 (PDF, 109,18 KB)

  Projekt umowy

 • Załącznik Nr 1 (DOC, 41 KB)

  Formularz ofertowy

 • Załącznik Nr 2 (DOC, 23,5 KB)

  Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • Załącznik Nr 5 (DOC, 24,5 KB)

  Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 • Załącznik Nr 6 (DOC, 31 KB)

  Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Gabrysiak

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-07-30

Data modyfikacji: 2013-07-30

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-07-30