SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka”

 

Załączniki do treści

 • SIWZ (PDF, 307.3 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 • Załącznik nr 1 (PDF, 168.38 KB)

  Formularz ofertowy

 • Załącznik nr 2 (PDF, 146.41 KB)

  Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • Załącznik nr 3 (PDF, 149.86 KB)

  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 • Załącznik nr 4 (DOC, 66.5 KB)

  Wzór wykazu wykonanych usług

 • Załącznik nr 5 (PDF, 148.37 KB)

  Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 • Załącznik nr 6 (PDF, 129.91 KB)

  Projekt umowy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-05-17

Data modyfikacji: 2013-05-17

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-05-17