Dokumenty do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego

Wykaz dokumentów do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego:
 1. Zaświadczenie o wyborze Wójta
 2. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika
 3. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy
 4. Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i pożyczek
 5. Decyzja o nadaniu numeru NIP
 6. Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Rudka w sprawie kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2013
 7. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytów w wysokości 544.453 zł i 370.684 zł przewidzianych do zaciągnięcia przez Gminę Rudka w 2013 r.
 8. Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2013 rok Gminy Rudka
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na 2013 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi – http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/bu_2013.htm

 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2013 – 2016 wraz z uchwałami zmieniającymi -http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/bu_2013.htm

 11. Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Rudka z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudka sprawozdania finansowego Gminy Rudka za 2012 r. -http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/bu_2013.htm

 12. Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Rudka z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie/nadwyżce za II kwartał 2013 rok -http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/bu_2013.htm

 13. Sprawozdania Rb 27S, Rb 28S, Rb N, Rb Z, Rb NDS za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
 14. Sprawozdania Rb 27S, Rb 28S, Rb N, Rb Z, Rb NDS za 2012 rok.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-07-25

Data modyfikacji: 2013-07-25

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-07-25