Rudka, 01.08.2013 r.

SEK.271.3.2013

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do specyfikacji, tj. treść harmonogramu spłaty kredytu.

Aktualny załącznik nr 5 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego pn.: „Harmonogram spłaty kredytu – zmieniony”.

Wójt
/-/Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-08-01

Data modyfikacji: 2013-08-01

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-08-01