Rudka, 01.08.2013 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 297044 - 2013 data 26.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, woj. podlaskie, tel. 0-85 730-58-52, fax. 0-85 730-58-51.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: 2. Termin uruchomienia: a) pierwsza transza, w kwocie 370 684 zł - 1 dzień po podpisaniu umowy.
  • W ogłoszeniu powinno być: 2. Termin uruchomienia: a) pierwsza transza, w kwocie 370 684 zł - 23 sierpnia 2013 r.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2013 godzina 10:00.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2013 godzina 10:30.

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: n.d.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: n.d.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.08.2013 r., numer ogłoszenia: 307520 - 2013.

Wójt
/-/Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-08-01

Data modyfikacji: 2013-08-01

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-08-01