Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Załączniki do treści

 • SIWZ - zmieniona (PDF, 260,22 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmieniona

 • Załacznik Nr 2 (PDF, 108,42 KB)

  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • Załącznik Nr 1 (DOC, 39 KB)

  Formularz ofertowy

 • Załącznik Nr 3 (PDF, 112,18 KB)

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

 • Załącznik Nr 4 (DOC, 25 KB)

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 • Załącznik Nr 5 (DOC, 248,5 KB)

  Harmonogram spłaty kredytu - zmieniony

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2013-07-26

Data modyfikacji: 2013-08-01

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2013-07-26