SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka”

 

Załączniki do treści

 • SIWZ (PDF, 649,58 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 • Załącznik nr 1 (DOC, 77,5 KB)

  Formularz ofertowy

 • Załącznik nr 2 (DOC, 65,5 KB)

  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • Załącznik nr 3 (DOC, 67 KB)

  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 • Załącznik nr 4 (DOC, 66,5 KB)

  Wzór wykazu wykonanych usług

 • Załącznik nr 5 (DOC, 66,5 KB)

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 • Załącznik nr 6 (PDF, 237,19 KB)

  Projekt umowy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-12-03

Data modyfikacji: 2014-12-03

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-12-03