SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Rudka”

 

Załączniki do treści

 • SIWZ (PDF, 203,85 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 • Załącznik nr 1 (DOC, 42,5 KB)

  Formularz ofertowy

 • Załącznik nr 2 (DOC, 35 KB)

  Formularz cenowy

 • Załącznik nr 3 (DOC, 41 KB)

  Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • Załącznik nr 4 (DOC, 23 KB)

  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 • Załącznik nr 5 (DOC, 45 KB)

  Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 • Załącznik nr 6 (PDF, 111,61 KB)

  Projekt umowy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-01-14

Data modyfikacji: 2014-01-14

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-01-14