Rudka, 18.06.2014 r.

SEK.271.7.1.2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa mebli na wyposażenie oddziału przedszkolnego w ramach projektu pod nazwą: „Przedszkolaki na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL”

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę, której ocena wynosi 100 pkt, złożyła firma:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

cena oferty: 11 023,80 zł

 

Ocena pozostałych, niepodlegających odrzuceniu ofert przedstawia się następująco:

  1. „Separ-Meble”, ul. Partyzantów 32, 10-401 Olsztyn – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 74,2 pkt.

 

Z up. Wójta
Jerzy Gabrysiak
Sekretarz Gminy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-06-18

Data modyfikacji: 2014-06-18

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-06-18