Rudka, 21.07.2014 r.

SEK.271.7.3.2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w ramach projektu pod nazwą: „Przedszkolaki na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL”

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę, której ocena wynosi 100 pkt, złożyła firma:

Kraina Zieleni

Robert Żebrowski

Osipy Lepertowizna 3

18-200 Wysokie Mazowieckie

cena oferty: 33 027,80 zł

Ocena pozostałych ofert przedstawia się następująco:

  1. OSTROVIA Marek Trwoga, Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 93,7 pkt.

 

z up. Wójta
/-/Jerzy Gabrysiak
Sekretarz Gminy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-07-21

Data modyfikacji: 2014-07-21

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-07-21